Po kliknuti na kartu sa spusti casomiera. Mas 75 sekund (10 sec na premyslenie a 65 sec na samotne prevedenie ulohy).